wtorek, 25 października 2016
Miesiąć różańca

Słowo na Niedzielę

XXX Niedziela Zwykła

Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". (Łk 18,13)

Papieskie intencje modlitewne

PAŹDZIERNIK

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

© 2001-2016 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl