niedziela, 28 sierpnia 2016 Dwudziesta druga Niedziela Zwykła
Rekolekcje przed odpustem

Papieskie intencje modlitewne

SIERPIEŃ

Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Słowo na Niedzielę

XXII Niedziela Zwykła

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. (Syr 3,28-29)

© 2001-2016 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl